This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yleiskaapelointijärjestelmä

Sisältöalue

Yleiskaapelointijärjestelmä

YleiskaapelointijärjestelmäOta selvää seuraavista asioista ja lyhenteistä:
- LAN, MAN, WAN-verkot?
- PSTN, PRI, ISDN, DSL?
- ATM-, FDDI ja Token Ring ja Ethernet-tekniikka?
- IP-osoite ja IP-verkko ja mikä on sen rakenne ja miten se toimii kokonaisuudessaan?
- Yleisimmät IP-liityntätekniikat: - ADSL, G-SHDSL, VDSL ja VDSL2 ja xDSL?
- Langattomat verkkotekniikat: WLAN ja WLL (Wimax) sekä @450? Mitä tarkoittavat 2G ja 3G-verkko?
- Mitkä ovat lähiverkkostandardit (IEEE 802-standardiperheestä) ja mitä tekniikkaa jokaisessa standardissa käytetään?

Lopuksi suunnittele Ethernet-verkko, jossa on operaattorin IP-runkoverkko (pilvi), kaksi yritystä, joista toinen on kotiyritys ja toinen yritys jossa on kaksi sivukonttoria ja yksi pääkonttori. HUOM! Merkitse mitä kaapelia käytetään missäkin yhteydessä (kuparikaapelia vai valokuitua!

wan 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Standardissa EN 50173-1 määritellään tietoliikennejärjestelmien yleiskaapelointi toimitilakiinteistöille, joka käsittää yhden tai useampia rakennuksia tietyllä alueella. Standardi koskee parikaapelointia ja optista kaapelointia. Standardi ei tue koaksiaalikaapelointia. Standardin lähtökohtana ovat kiinteistöt, joissa tietoliikenneverkkojen alueellinen ulottuvuus on enintään 2000 m. Standardia suositellaan kuitenkin sovellettavaksi myös suurempiin asennuksiin toimitilakiinteistöissä. Standardin periaatteita voidaan hyvin soveltaa myös teollisuuskiinteistöihin ja asunkiinteistöihin.
artoa   (17.09.2011 10:46)
  Reply